Vuoden audionomi Seinäjoelta!!!

17.2.2017

Perinteitä ylläpitäen vuoden audionomia esittävät työyhteisön jäsenet. Tällä kertaa arvostetun "Vuoden audionomi 2017" nimityksen sai audionomi Marja Konsteri Seinäjoelta.

Marja on valmistunut Helsingistä kuulontutkija -nimikkeellä vuonna 1981. Hän on ollut mukana kuulonkuntoutuksen alkumetreiltä saakka Seinäjoen keskussairaalassa. Marjan luonteenomainen pitkäjänteisyys ja uudistusmielisyys ovat luoneet pohjan audionomien arvostukselle Seinäjoen keskussairaalan korvapoliklinikalla. Ja myöhemmin korvapoliklinikan kuulokeskuksessa.

Arvostuksen luomisen pohja on tuottanut viimeisinä keskussairaalatyövuosina kahden audionomin toimen kasvun viiteen toimeen. Marja on tehnyt näkyväksi audionomien tarpeen kuulonkuntoutuksen saralla.

Marjan käden jälki on näkynyt työssä asiakaslähtöisyytenä, uuden oppimisen haluna sekä audionomi -opiskelijoille väsymättömänä hiljaisen tiedon ja rautaisen osaamisen opettajana.

Marja on ollut mahdollistamassa terveyskeskusten yhdyshenkilötoimintaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1990- luvulla. Toiminnan kehittyessä vuonna 1998 audionomit saivat mm. käyttöönsä, ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa, Aurical-tutkimuslaitteiston. Monen yliopistosairaalat tulivat tässä teknistymisessä vuosia perässä. Teknistymisen sisäänajamisessa Marja on ollut aikaansa edellä myös kuulokojekuntoutuksessa.

Marja on jäänyt eläkkeelle Seinäjoen keskussairaalasta vuonna 2014. Mutta pitkä työura jatkuu edelleen yksityisen Kuulostudion palveluksessa.

Audionomiyhdistys onnittelee lämpimästi !