Tutkimuksia ja opinnäytetöitä

AUDIONOMIEN YLEMMÄN AMK:N OPINNÄYTETÖITÄ

PDF-tiedostoMinna Pajala - Kuulonyhdyshenkilöpalvelut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.pdf (1.6 MB)
Opinnäytetyö, Marraskuu 2014. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu
PDF-tiedostoPerasalo_Paula_REM Aikuisten kuulokojekuntoutuksessa-Teoria, suositukset ja suomalainen käytäntö.pdf (1.5 MB)
Opinnäytetyö, 2016. Ylempi ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiteknologia. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pro Graduja

PDF-tiedostoPRO_GRADU_Kirsi_Koski-Pärnä_2012.pdf (735 kB)
Kirsi Koski-Pärnä - Kuulokojepotilaan tiedonsaanti, Pro gradu, Turun Yliopisto
PDF-tiedostoKivimäki Taina 2010.pdf (325 kB)
Taina Kivimäki- Ikääntymisen vaikutus näköön ja kuuloon- aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen Pro gradu, Jyväskyän yliopisto